Profil badawczo-naukowy:

  • spółki prawa handlowego w obrocie gospodarczym
  • problematyka cywilnoprawna przedsiębiorstw państwowych
  • umowy w obrocie gospodarczym
  • prawo konsumenckie
  • prawo konkurencji
  • prawo własności przemysłowej
  • prawo autorskie
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym