DSC_0057

Charakterystyka jednostki – Przedmioty:

1) przedmioty obowiązkowe:

  • prawo handlowe,
  • zarys prawa handlowego

2) przedmioty kierunkowe:

  • umowy o obrocie gospodarczym,
  • prawo własności przemysłowej,
  • prawo konkurencji,
  • prawo autorskie i prawa pokrewne.

3) przedmioty monograficzne:

  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej
  • prawo reklamy
  • prawo autorskie w Internecie
  • umowy w dziedzinie własności intelektualnej

 

Rys historyczny

Katedra Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego utworzona została na podstawie zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 1959 roku. Od 1970 r. wchodziła w skład Instytutu Prawa sądowego, a od początku 1973 roku – Instytutu Prawa Cywilnego. W roku 1969 nazwę Katedry zmieniono na Zakład Prawa Gospodarczego, a w 1990 na Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego. Od niedawna powrócono do nazwy Katedra.

Katedra gościła wielu gości zagranicznych, a jej pracownicy utrzymują współpracę z wieloma naukowymi ośrodkami zagranicznymi (Grenoble, Monachium, Dijon, Hannower, Bonn).