Dnia 6 października 2016 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”, która stanowi kontynuację dwóch dotychczas zorganizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS Konferencji, ukazujących złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami działalności gospodarczej. Obecna Konferencja jest organizowana razem z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW.

W trzeciej odsłonie cyklu organizowanych konferencji, organizatorzy chcieliby spojrzeć na Skarb Państwa z nieco innej niż dotychczas strony. Mianowicie, z punktu widzenia uczestnictwa Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, jako inwestora, podmiotu emitującego papiery wartościowe i przez pryzmat jego relacji z innymi uczestnikami rynku kapitałowego.

Problematyka udziału Skarbu Państwa na rynku kapitałowym wydaje się zagadnieniem ważnym i aktualnym. W dobie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, poruszenie zagadnień uczestnictwa w nim Skarbu Państwa jest konieczne, zważywszy na niewielką ilość tego typu inicjatyw w skali naszego kraju.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie www:

spkinarynku.wordpress.com