W ostatnim czasie zostały opublikowane nowe pozycje przygotowane przez pracowników naszej Katedry:

Andrzej Kidyba (red.), Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

40119947_3_spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia_800x1142_FFFFFF_pad

Kup

Andrzej Kidyba, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II”

40455354_2

Kup

Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik, Andrzej Kidyba (red. nauk.), Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Adrian Niewęgłowski, Elżbieta Niezbecka, Marcin Orlicki, Jacek Widło, Agnieszka Goldiszewicz, Karolina Wyrwińska, „Kodeksowe umowy handlowe”

40303807_2

Kup

Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz, Andrzej Kidyba (red. nauk.), Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Adrian Niewęgłowski, Agnieszka Goldiszewicz, Jerzy Szczotka, Joanna Wiak „Pozakodeksowe umowy handlowe”

40281542_2_pozakodeksowe-umowy-handlowe_300x429_FFFFFF_pad

Kup

Fotografia: Flickr, Proinfo